Jūsu palīgs grāmatvedībā
LAT   RUS      |          
Jaunumi
Par programmu
Noteikumi un cenas
Instrukcijas
Sūtīt ziņojumu
Mūsu klienti
Par mums


Noteikumi un cenas

Programmas iegādes noteikumi

Licenču veidi par tiesībām izmantot programmu accorprofi:
• Pamata
(dod tiesības licences īpašniekam instalēt programmu accorprofi viņam piederošajā datorā un izmantot to savām vajadzībām).
• Papildu
(dod tiesības licences īpašniekam izmantot savām vajadzībām programmu accorprofi, kas instalēta Pamata licences īpašnieka datorā, turklāt programmas instalēšana Papildu licences īpašnieka datorā nav paredzēta).
• Atklātā
(dod tiesības izmantot programmu neierobežotam skaitam uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanā).

Cenas

Grāmatvedības programmas modulis accorprofi (finanses, alga, pamatlīdzekļi):
• Pamatlicence, tehniskais atbalsts viena gada laikā (iekļauts pieslēgums atjauninājumu lejupielādei, tehniskā speciālista palīdzība, konsultācijas). Tāpat paredzēts apmācības kurss darbam ar programmu.
Cena: 400 EUR + PVN.
• Pamatlicence, tehniskais atbalsts vienu gadu, bez apmācības: 320 EUR + PVN.
• Pamatlicence, ierobežotais tehniskā atbalsta variants (iekļauts pieslēgums atjauninājumu lejupielādei un konsultācijas) vienu gadu, bez apmācības. Tehniskā speciālista palīdzība ar izbraukšanu pie klienta šādas nepieciešamības gadījumā tiek apmaksāta atsevišķi. Cena: 250 EUR + PVN.
• Papildu licence – 40 EUR + PVN.
• Atklātās licences cena tiek aprēķināta, pamatojoties uz Pamata licences cenu plus 150 EUR + PVN.
• Programmas instalēšanas papildu datorā – 80 EUR + PVN. Ja noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums - 40 EUR + PVN;
• Atsevišķs apmācības kurss darbam ar programmu (4 stundas plus konsultācijas pa tālruni vienu mēnesi) – 80 EUR + PVN;

Programmas modulis “Noliktava”:
• Uzstādīšanas un gada tehniskās apkalpošanas cena programmas modulim “Noliktava” vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības uzskaitei: 400 EUR + PVN. Šī cena ir spēkā atsevišķi katram tirdzniecības punktam, kurā uzstādīta programma;
• Programmas moduļa “Noliktava” uzstādīšana papildu datorā – 80 EUR + PVN.

Programmas moduļa “Noliktava” adaptētās versijas:
• Ražošana – 600 EUR + PVN.
• Alkohola produkcijas vairumtirdzniecība (ieskaitot atskaiti AV) – 600 EUR + PVN.
• Mazumtirdzniecība (ar pieslēgumu EKA) – 600 EUR + PVN.

Pasūtiet programmas pirkumu, aizpildot anketu


Tehniskās apkalpošanas līgums

Tiem accorprofi lietotājiem, kuriem beidzies programmas tehniskās apkalpošanas garantijas termiņš (viens gads kopš programmas instalēšanas brīža), tiek piedāvāts noslēgt Līgumu par tehnisko apkalpošanu ar šādiem noteikumiem:

Apkalpošanas standarta variants (Full support)
Tarifs 15 EUR + PVN mēnesī – paredzēta iespēja lejupielādēt programmas versiju atjauninājumus no interneta, telefona un interneta konsultāciju saņemšana, kā arī tehniskā speciālista palīdzība nepieciešamības gadījumā. Tostarp apmācība darbam ar programmu tehniskās apkalpošanas līgumā nav paredzēta un šādas nepieciešamības gadījumā (piemēram, grāmatveža nomaiņas gadījumā) notiek par atsevišķu samaksu.
Gadījumā, ja programma tiek lietota vairāk nekā 2 datoros, kā arī ja uzstādīts programmas modulis “Noliktava” (vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības uzskaitei), ar klientu tiek noslēgts līgums ar individuāliem noteikumiem.

Apkalpošanas ierobežotas variants (Internet support)
Tiek aprēķināts ar formulu 50 EUR + PVN par pirmo mēnesi plus 5 EUR + PVN par katru nākamo mēnesi līdz gada beigām. Tādējādi apkalpošanas cena uz gadu tiek aprēķināta: 50 EUR + (5 EUR x 11) = 105 EUR + PVN. Apkalpošanas ierobežotais variants paredz iespēju lejuplādēt programmas versiju atjauninājumus no interneta, kā arī saņemt konsultācijas pa tālruni un internetā. Tostarp speciālista izsaukums (šādas nepieciešamības gadījumā) tiek apmaksāts atsevišķi.

Programmas vienreizējais atjauninājums:
Cena par vienreizējo programmas atjaunināšanu bez Tehniskās apkalpošanas līguma:
• Pāreja no esošās programmas versijas, kuras datums ir 01.01.2016 vai vēlāk – 50 EUR + PVN;
• Pāreja no esošās programmas versijas, kuras datums ir 31.12.2015 vai agrāk – 100 EUR + PVN.
Šī cena paredz programmas atjaunināšanu no interneta. Tehniskā speciālista izsaukums (kā arī konsultācijas par darbu ar programmas jauno versiju) šādas nepieciešamības gadījumos tiek apmaksāts atsevišķi.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketuTel.: +371 29253973
E-pasts: accorprofi@gmail.com
Facebook: accorprofi