Jūsu palīgs grāmatvedībā
LAT   RUS      |          
Jaunumi
Par programmu
Noteikumi un cenas
Instrukcijas
Sūtīt ziņojumu
Mūsu klienti
Par mums


Jaunumi

Aktuāli:
•   Jaunais saimnieciskās darbības ienākumu un izdevumu uzskaites žurnāls (vienkāršā ieraksta grāmatvedība);
•   Algas nodokļa aprēķināšanas jaunā formula, nodokļa aprēķina iestatīšana programmā;
•   Darba algas nodokļa grāmatiņās esošo datu lejupielāde programmā no EDS (instrukcija).

18.01.2024
Informācija Accorprofi lietotājiem, ar kuriem ir noslēgts apkalpošanas līgums:
2023. gada decembrī mēs nosūtījām e-pasta ziņojumu, kurā ieteicām atjaunināt programmas versiju. Ja esat to izdarījis, tad, lai aktivizētu atjauninājumu lejupielādes funkciju, atveriet programmu, dodieties uz sadaļu “SERVISS” un noklikšķiniet uz pogas “Pieslēgšana pie Accorprofi atjaunošanaiem”, kas atrodas apakšā (ar pelēko slēdzeni kreisajā pusē). Tiks atvērts ekrāns ar jūsu datora identifikācijas numuru. Nosūtiet šo numuru pa e-pastu uz accorprofi@gmail.com. Vēstulē, lūdzu, iekļaujiet sava uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un/vai apmaksātā rēķina numuru saskaņā ar aplalpošanas līgumu. Atbildot uz to, mēs nosūtīsim jums kodu pieslēgšanai atjauninājumiem (pieslēgšanas kodu).

Ja jums ir vecāka Accorprofi versija, sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim atjaunināt programmu, izmantojot attālo savienojumu. Ir nepieciešams Teamviewer vai Anydesk.

17.03.2023
Informējam, ka 14.03.2023 VID mainīja XML faila formātu dokumenta "Ziņas par darba ņēmējiem" ielādei uz EDS sistēmu. Mēs esam pielāgojuši programmu Accorprofi šīm izmaiņām. Lai šo pārskatu varētu eksportēt uz EDS, ir jāatjaunina Accorprofi versija.

02.01.2023
Informācijas Accorprofi lietotājiem, ar kuriem ir noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums:
Šodien uz jūsu e-pasta adresi tika izsūtīts rēķins par 2023. gadu (vai par pirmo 2023. gada pusgadu, ja saskaņā ar noslēgto līgumu rēķini tiek piestādīti 2 reizes gadā).

Lai aktivizētu Accorprofi atjauninājumu lejupielādes funkciju, dodieties uz programmas sadaļu SERVISS un noklikšķiniet uz pogas “Pieslēgšana pie Accorprofi atjauninājumiem” (ar pelēku slēdzeni kreisajā pusē). Ekrānā tiks norādīts jūsu datora identifikācijas numurs. Nosūtiet šo numuru uz mūsu e-pastu accorprofi@gmail.com, vēstulē norādot jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un (vai) apmaksātā rēķina numuru. Atbildē jūs saņemsiet vēstuli ar pieslēgšanas kodu.

23.10.2022
Informējam, ka ir mainījies XML faila formāts pārskata "PVN deklarācija" ielādei EDS. Lai eksportētu no Accorprofi pārskatu par 2022.gada oktobri, ir jāatjaunina programmas versija. Pārskati par iepriekšējiem mēnešiem (gadījumam, ja pārskats ir jāiesniedz atkārtoti) tiks eksportēti vecajā formātā.

07.09.2022
Informējam Accorprofi lietotājus, ka ir atjaunota PVN maksātāja statusa pārbaudes funkcija. Problēmas cēlonis bija tas, ka www.europa.eu resursā, kurā glabājas dati par visiem Eiropas Savienības valstu PVN (VAT) maksātājiem, ir mainījušās prasības programmas (API) pieprasījumam. Šo problēmu izdevās atrisināt un tagad PVN maksātāja statusa pārbaudes poga atkal darbojas.

Lai aktivizētu izmaiņas, atjauniniet Accorprofi versiju.

30.07.2022
Informējam, ka EDS ir mainīts pārskata "Darba devēja ziņojums" XML faila formāts. Lai eksportētu pārskatu par jūliju, atjauniniet programmas versiju.

07.07.2022
Šodien sākām saņemt ziņas no mūsu klientiem, ka programmā sagatavotās atskaites vairs netiek ielādētas EDS (kamēr vakar viss vēl darbojās). Acīmredzot bija EDS sistēmas atjauninājums. Mēs noskaidrojām iemeslu (problēma bija viena papildu rindiņa XML failā) un veicām programmas labojumus. Tagad viss darbojas. Ir jāatjaunina Accorprofi versija.

02.01.2022
Informējam par kārtējo programmas atjauninājumu. Galvenās izmaiņas ir saistītas ar jaunajiem skaidrās naudas darījumu uzskaites noteikumiem, kas stājās spēkā 1.janvārī. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.625 no 14.09.2021, ir mainītas prasības kases ieņēmumu un izdevumu uzskaitei un kases grāmatai. Rezultātā Accorprofi ir pievienotas jaunas šo dokumentu drukājamas veidlapas. Pagaidām esam atstājuši arī vecās veidlapas (gadījumam, ja nepieciešams izdrukāt datus, kas attiecas uz 2021. gadu).

Turklāt Accorprofi ir pievienots darba dienu, brīvdienu un svētku dienu kalendārs 2022. gadam - tas nepieciešams, lai pareizi darbotos darba laika uzskaites tabele.

Informācijas Accorprofi lietotājiem, kuriem ir noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums:
Lai aktivizētu programmatūras atjauninājumu lejupielādes funkciju 2022. gadā, dodieties uz programmas sadaļu SERVISS un noklikšķiniet uz pogas “Pieslēgšana pie Accorprofi atjauninājumiem” (ar pelēku slēdzeni kreisajā pusē). Rezultātā ekrānā tiks norādīts jūsu datora identifikācijas numurs. Nosūtiet šo numuru uz mūsu e-pastu accorprofi@gmail.com, vēstulē norādot jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un (vai) apmaksātā rēķina numuru. Atbildē jūs saņemsiet vēstuli ar aktivizācijas kodu un norādījumiem.

06.04.2021
Informācija mikrouzņēmumu lietotājiem. Programmā ir pielāgots mikrouzņēmumu pārskats saskaņā ar izmaiņām, kas ir spēkā no šī gada sākuma. Pēc versijas atjaunināšanas jūs varat sagatavot pārskatu par 1. ceturksni un augšupielādēt to EDS.

Turklāt ir mainījušās prasības XML faila formātam, caur kuru EDS tiek augšupielādēts pārskats “Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)”. Mēs esam saskaņojuši programmu ar šīm izmaiņām, un tagad, augšupielādējot šo pārskatu EDS, sistēmā netiks parādīts brīdinājums par formāta neatbilstību.

25.01.2021
Atgādinām, ka, sākot ar 2021. gadu pārskatā “Darba dēvēja ziņojums”, ir jāatspoguļo IIN, kas tika aprēķināts par pārskata mēnesi, nevis tika ieturēts, kā tas bija iepriekš.

Mēs jau ziņojām par izmaiņām, kas veiktas Accorprofi saistībā ar šo jauninājumu. Neliels precizējums šajā sakarā: jaunie noteikumi attiecas tikai uz LR rezidentiem. Kas attiecas uz nerezidentiem, ziņojumā “IIN pārskats par fiziskām personām - nerezidenta gūtajiem ienākumiem” (4.pielikums MK noteikumiem Nr. 899) palika vecā kārtība - tur jāatspoguļo ieturētais IIN (tas ir - aprēķināts par iepriekšējo mēnesī). Mēs saņēmām VID skaidrojumu par šo jautājumu, kas sniegts zemāk:


Lai aktivizētu šīs izmaiņas programmā, atjauniniet Accorprofi versiju.

04.01.2021
Godātie Accorprofi lietotāji,
Sakarā ar izmaiņām likumdošanā, kuras stājas spēkā 2021. gadā, vēlamies Jūs informēt par to, ko mēs esam izdarījuši līdz šim brīdim:
• Programmai ir pievienots darba dienu, brīvdienu un svētku dienu kalendārs 2021. gadam (šīs programmas papildinājums parādījās jau novembra Accorprofi atjauninājumā).
• Kā zināms, sākot ar 2021 gadu stājās spēkā jaunas sociālā nodokļa likmes (VSAOI). Sakarā ar to, veidojot jaunu aprēķina mēnesi “janvāris 2021” sadaļā “Alga - Aprēķins” aprēķinu tabulā likmes būs automātiski atjaunotas.
• Īpaši atzīmēsim izmaiņas, kuras saistītas ar pārskatu “Darba dēvēja ziņojums”. Ņemot vēra, ka sākot ar 2021. gadu šajā pārskatā jāatspoguļojas IIN, kas atbilst pārskata mēnesim (nevis iepriekšēja mēneša IIN, kā tas bija iepriekš), 2020. gada decembra pārskats būs pārejas pārskats. Tajā jāparādās IIN summām uzreiz par 2 mēnešiem – novembris un decembris. Pie tam IIN summai par decembri jānokļūst tabulā “Personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas”. Gadījumā, ja Jūs atjaunināsiet Accorprofi versiju, tad fails, kas paredzēts augšupielādēšanai EDS, veidosies tieši šādā veidā. Bet sākot ar 2021. gada janvāri, pārskatā būs atspoguļots aprēķinātais IIN (tā pat, kā VSAOI).

Pamatojums - MK noteikumi Nr.827 (spēkā no 01.01.2021):
... 43.6 Darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) darba devēja ziņojumu par 2020. gada decembri aizpilda šādi: 43.6 1. decembrī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli norāda darba devēja ziņojumā atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim; 43.6 2. 2021. gada janvārī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir jāiemaksā vienotajā nodokļa kontā līdz 2021. gada 23. janvārim, norāda darba devēja ziņojumā, kuru iesniedz par personām, kuras nav sociāli apdrošināmas, aizpildot 1., 2., 3. un 8. aili. (MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 393 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)>
...

Informācijas Accorprofi lietotājiem, kuriem ir noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums. Šodien uz Jūsu e-pasta adresi bija izsūtīts rēķins par 2021. gadu (vai par pirmo 2021. gada pusgadu, ja saskaņā ar Jūsu noslēgto līgumu rēķini tiek piestādīti 2 reizes gadā).

Lai aktivizētu programmatūras atjauninājumu lejupielādes funkciju 2021. gadā, dodieties uz programmas sadaļu SERVISS un noklikšķiniet uz pogas “Pieslēgšana pie Accorprofi atjauninājumiem” (ar pelēku slēdzeni kreisajā pusē). Rezultātā ekrānā tiks norādīts Jūsu datora identifikācijas numurs. Nosūtiet šo numuru uz mūsu e-pastu accorprofi@gmail.com, vēstulē norādot Jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un (vai) apmaksātā rēķina numuru. Atbildē Jūs saņemsiet vēstuli ar aktivizācijas kodu un norādījumiem.

Kā arī atgādinām, ka pirms mēneša ir iznākusi mūsu jaunā projekta pirmā versija - grāmatvedības uzskaites sistēma VINEGS, kura veidota balstoties uz mūsdienu izstrādes rīkiem, un iekļauj sevī lielu papildus funkcionālo iespēju vairumu. Visas izmaiņas, kuras saistītas ar izmaiņām likumdošanā, par kurām mēs rakstījām iepriekš, arī ir realizētas VINEGS sistēmā. Vairāk informācijas par jaunu sistēmu var uzzināt mājas lapā www.vinegs.lv. Kā arī Jūs varat bezmaksas lejupielādēt demo versiju, apskatīties, kā izskatās sistēma VINEGS, un iepazīties ar tās iespējām.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Accorprofi lietotājiem ir paredzēti īpaši nosacījumi pārejai uz VINEGS sistēmu – 50% no standarta licences cenas. Kā arī, ja Jūs izlemsiet pāriet uz VINEGS tekošā gada laikā, tiks veikts cenas pārrēķins, ņemot vērā iepriekš apmaksāto summu par 2021. gada tehniskās apkalpošanas līgumu. Jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties ar mums.

05.12.2020
Dāmas un kungi, mums ir svarīgas ziņas. Izlaista grāmatvedības sistēmas VINEGS pirmā versija. Tas ir projekts, pie kura esam strādājuši pēdējos gadus. Mūsu jaunajā vietnē www.vinegs.lv jūs varat iegūt detalizētu informāciju par to, kādas iespējas ir nodrošinātas VINEGS sistēmā, kā arī par to, kā šī sistēma atšķiras no Accorprofi.

Uzziniet par jaunām iespējām

Uzreiz vēlētos uzsvērt, ka mēs arī turpmāk atbalstīsim Accorprofi sistēmu, un visi tās lietotāji, ar kuriem ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu, arī turpmāk saņems programmatūras atjauninājumus, konsultācijas un tehnisko palīdzību. Turklāt pat ar lielu vēlmi mēs nevarēsim visus klientus uzreiz pārcelt uz VINEGS. Šeit steigai nav īstais laiks - viss ir jādara uzmanīgi: jānodrošina datu bāzes migrācija, viss jāpārbauda, jāpalīdz iestatīt izdrukājamas veidlapas, ja nepieciešams, utt.

Mēs augstu vērtējam ilgtermiņa sadarbību ar jums - mūsu pastāvīgajiem klientiem, un tāpēc mēs piedāvājam pakāpenisku pāreju uz jauno sistēmu. No sākuma jūs varat iepazīties ar sistēmas priekšrocībām, lejupielādēt demo versiju un mēģināt ar to strādāt.

Instalēt VINEGS demo versiju

Accorprofi lietotājiem ir paredzēti arī īpaši nosacījumi, pārejot uz VINEGS - tos varat atrast šeit.

Tas, ko mēs tagad piedāvājam, ir pirmā VINEGS sistēmas izlaišana, ar kuru var pilnvērtīgi strādāt. Pirmā, bet nav jau pēdējā - laika gaitā parādīsies jaunas programmu sadaļas un funkcionālās iespējas. Rezultātā VINEGS sistēmu veidos divi savstarpēji saistīti programmas moduļi: “VINEGS grāmatvedība” un “VINEGS noliktava”. Programmas moduļa “VINEGS noliktava” izlaišana paredzēta 2022. gadā.

Vietnē www.vinegs.lv Jūs varat uzzināt par visiem jaunumiem, kas saistīti ar VINEGS sistēmu, kā arī iegūt detalizētu informāciju par tās darbību - ir lietotāja rokasgrāmata un instrukcijas par dažādām aktuālajām tēmām.

Attiecībā uz Accorprofi sistēmu mēs (kopā ar jūms!) gatavojamies likumdošanas izmaiņām, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Kaut kas mums jau ir gatavs (piemēram, darba kalendārs 2021. gadam), kaut kas, ko mēs varam darīt nedaudz vēlāk. Piemēram, informācija par jaunākajām izmaiņām, kas saistītas ar VSAOI aprēķināšanu, vēl nav publicēta (uz 05.12.2020.) vietnē www.likumi.lv. Tāpat vēl nav skaidrs, vai šo izmaiņu dēļ mainīsies failu formāts ziņojumu augšupielādēšanai EDS sistēmā, utt. Kad būs skaidrība, mēs pielāgosim Accorprofi, lai pielāgotos šīm izmaiņām.

Mēs būsim pateicīgi par jebkurām atsauksmēm, komentāriem un ieteikumiem. Ceru, ka mūsu sadarbība arī turpmāk būs veiksmīga!
Ar cieņu, Igors Vaikutis, grāmatvedības sistēmu Accorprofi un VINEGS autors.

10.10.2020
Informācija Accorprofi lietotājiem, kuri iesniedz IIN pārskatu par nerezidenta gūtajiem ienākumiem. Tā kā EDS sistēmā ir mainījies šī pārskata lejupielādes formāts, ir jāatjaunina Accorprofi programmas versija.

22.07.2020
EDS ir mainīts datu importēšanas formāts pārskatiem ”PVN deklarācija” un “Zīņojums par VSAOI un IIN”. Sākot ar 20.07.2020, vecā formātā sagatavotie faili vairs netiek ielādēti sistēmā. Šajā sakarā mēs esam veikuši atbilstošas izmaiņas programmā. Lai varētu lejupielādēt norādītos pārskatus EDS, atjauniniet Accorprofi versiju.

04.05.2020
Paziņojam par kārtējiem atjauninājumiem programmā Accorprofi.
Pievērsīsim uzmanību vienai nelielai, bet būtiskai izmaiņai, kas saistīta ar darbinieku kompensācijas pieteikumiem sakarā ar ārkārtas situāciju: darba laika uzskaites tabelē ir pievienota jauna atzīme DK, kas nozīmē dīkstāve. Lai to ievietotu, attiecīgajā tabeles šūnā ir jānospiež taustiņš “D”. Tabelē tiek apkopots arī kopējais dīkstaves dienu skaits katram darbiniekam mēnesī.

Lai aktivizētu izmaiņas, atjauniniet programmas versiju.

21.03.2020
Kā zināms, Latvijā ir izsludināta ārkārtēja situācija saistībā ar virusu COVIT-19, kuras rezultātā daudzi uzņēmumi apskata iespēju pāriet uz attālinātu darbu. Sakarā ar to, mēs nolēmam pazemināt cenu par Accorprofi instalāciju papildu darba vietā, lai dod iespēju grāmatvedim attālināti strādāt ar programmu savā datorā.
Līdz ārkārtējas situācijas režīma beigām cena par programmas instalēšanu papildu datorā būs tikai 25 EUR + PVN.

Šīs piedāvājumsir spēkā ar sekojošiem nosacījumiem:
ar uzņēmumu ir noslēgts līgums par programmas Accorprofi tehnisko apkalpošanu (vai arī kopš programmas instalēšanas nav beidzies viena gada garantija);
• grāmatvedis strādā ar programmu individuāli (daudzi lietotaji nestrādā ar vienu datubāzi vienlaikus);
• uzņēmums neizmanto programmas moduli “Noliktava”, kas darbojas kopā ar grāmatvedības programmas moduli vienā kopīgā datubāzē;
• programma tiek instalēta ar mūsu speciālista palīdzību attālinātas piekļuves režīmā (ar Teamviewer).

Draugi, novēlam veselību Jums un Jūsu ģimenēm. Rūpējaties par sevi.
Ar cieņu, Accorprofi komanda.

07.01.2020
Vēl viena izmaiņa attiecībā uz ziņojumu “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)”.
Mēs atvainojamies, ka jūs nedaudz maldinājāt iepriekšējā ziņā. Pārskatīšanas nozīme ir šāda:
Sagatavojot pārskatu par gadu, jums jāiezīmē rūtiņa “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata perioda beigās ir darba attiecības”.
Sagatavojot pārskatu par iepriekšējā mēnesī atlaistajiem darbiniekiem, atzīmējiet izvēles rūtiņu “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata perioda pēdējā mēnesī beidzās darba attiecības”.

Iepriekš, ja pārskata periods tika noteikts no janvāra līdz decembrim, EDS augšupielādētajā failā programma pārskata galvenē vienmēr norādīja gadu, pat ja darbinieks tika atlaists decembrī. Tagad šajā gadījumā ziņojuma galvenei tiks norādīts decembris.
Lai aktivizētu izmaiņas, atjauniniet programmas versiju.

02.01.2020
Informācija programmas lietotājiem, ar kuriem ir noslēgts tehniskās uzturēšanas līgums.
2020. gada 02. janvārī uz Jūsu e-pasta adresi tika nosūtīts rēķins par 2020. gadu (vai par 2020.gada 1. pusgadu, ja saskaņā ar noslēgto līgumu rēķini tiek izrakstīti 2 reizes gadā).

Mēs arī informējam par nākamā atjauninājuma “accorprofi” izlaišanu. Programmā ir veiktas sekojošas izmaiņas:
• Sadaļā “Norēķini” ir pievienota jauna funkcija, kas ļauj automātiski sadalīt norēķinu dokumenta summu vienādās daļās noteiktajiem mēnešiem. Šī funkcijas tiek piemērota gadījumos, ja klientam piestādītais (vai saņemtais no piegādātāja) rēķins attiecas uz nākamajiem periodiem, un tas ir pareizi jāatspoguļo grāmatvedībā.
Lai palaistu šo funkciju, kursors jānovieto rindā ar finanšu operāciju, kas saistīta ar dokumentu (atrodas apakšējā kreisajā stūrī), uz sadalāmās summas un jānospiež Ctrl+W.
• Nelielas izmaiņas programmā, sagatavojot gada pārskatu “Paziņojums par fiziskām personām, kas saistītas ar summām (kopsavilkums)” sadaļā ALGA.
Ja izvēlaties variantu “Tikai darbinieki, ar kuriem pārskata perioda beigās ir darba attiecības”, tad ziņojumā tiks iekļauti arī tie darbinieki, kuri tika atlaisti pagājušajā mēnesī. Tādējādi sagatavotajā vispārējā pārskatā, kas tiek iesniegts janvārī par pagājušo gadu, tiks iekļauti visi darbinieki, ar kuriem gada beigās ir darba attiecības, kā arī darbinieki, ar kuriem darba attiecības beidzās decembrī.
Iepriekš programmā bija jāizveido divi atsevišķi pārskati - ar kopēju darbinieku sarakstu un ar decembrī atlaistiem darbiniekiem. Tagad to var izdarīt vienā piegājienā.
• Visās veidlapās, kurās datums tiek ievadīts manuāli (kases orderi, akti, utt.), gada aizpildīšanas veidne ir mainīta no “201_” uz “20__”.
• Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.674 no 17.12.2019., PVN2 pārskata kodu sarakstā tika pievienoti divi jauni kodi: N un E.

Lai aktivizētu programmatūras atjauninājumu lejupielādes funkciju 2020. gadā, dodieties uz programmas sadaļu SERVISS un noklikšķiniet uz pogas “Pieslēgšana pie Accorprofi atjauninājumiem” (ar pelēku slēdzeni kreisajā pusē). Rezultātā ekrānā tiks atvērta veidlapa, kurā tiks norādīts Jūsu datora identifikācijas numurs. Nosūtiet šo numuru uz mūsu e-pastu accorprofi@gmail.com, vēstulē norādot Jūsu uzņēmuma nosaukumu, licences numuru un (vai) apmaksātā rēķina numuru. Atbildē Jūs saņemsiet vēstuli ar aktivizācijas kodu un norādījumiem.

Atgādinām, ka iespēja visu gadu brīvi lejupielādēt atjauninājumus, saņemt konsultācijas (pa tālruni vai e-pastu) un tehniskā speciālista palīdzību ir pieejama visiem “accorprofi” lietotājiem, ar kuriem ir noslēgts tehniskās uzturēšanas līgums vai kuriem ir spēkā garantija viena gada laikā pēc programmas uzstādīšanas.

Jaunumu arhivs 2014-2019
Jaunumu arhivs 2012-2013

accorprofi pēdējais atjauninājums:
18.01.2024.


Mūsu klienti:Elektroniskā grāmatvedības sistēma

www.vinegs.lvTel.: +371 29253973
E-pasts: accorprofi@gmail.com
Facebook: accorprofi